XV Sympozjum Odonatologiczne Polskiego Towarzystwa Entomologicznego odbyło się w dniach 23-26 sierpnia 2018 r. w Słowińskim Parku Narodowym w 20. rocznicę istnienia Sekcji Odonatologicznej. Podczas Sympozjum miały miejsce „Słowińskie spotkania z ważkami” – zajęcia kameralne i terenowe popularyzujące badania nad ważkami dla pracowników Parku i osób zainteresowanych tematyką. Piątek i sobota były dniami właściwych obrad, sesji referatowych i wycieczek terenowych w Obwodach Ochronnych Żarnowska i Rowy.
W trakcie wycieczek terenowych zaobserwowano 29 gatunków ważek, w tym gatunki objęte ochroną, takie jak: trzepla zielona Ophiogomphus cecilia i żagnica torfowcowa Aeshna subarctica. Zaobserwowano również gatunki południowe: lecichę białoznaczną Orthetrum albistyllum (nowy gatunek dla Parku) i szafrankę czerwoną Crocothemis erythraea.
Podczas Sympozjum przedstawiono poniższe prezentacje:
- Grzegorz Tończyk „20-lat minęło, czyli spotkania ludzi i ważek oraz ważek i ludzi”
- Grzegorz Jędro „Słowiński Park Narodowy”
- Renata Bula, Jakub Liberski, Alicja Miszta „Stan siedlisk Nehalennia speciosa w województwie śląskim”
- Rafał Bernard  „Różnorodność i ochrona ważek Europy”
- Paweł Buczyński, Wiaczesław Michalczuk „Pantala flavescens (nomadka żółtawa): nowy gatunek ważki w faunie Polski”
- Agnieszka Tańczuk „Odonatofauna okolic Opola, czyli moja przygoda z ważkami”
- Maria Gołąb - "Po co to komu potrzebne. Zachowania ważek i ich znaczenie dla nauki i człowieka”
- Szymon Śniegula -  "Po co to komu potrzebne. Ekologia ewolucyjna ważek”
- Bogusława Jankowska „Lestes sponsa” – DIAPORAMA
- Bogusława Jankowska „XII Sympozjum Odonatologiczne” – DIAPORAMA 


Korzystamy z cookies i local storage. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu Więcej szczegółów w zakładce "Polityka cookie"..